competencias-para-la-servitizacion

Serbitizaziorako gaitasunak: e-liderra eta 4.0 perfilak

Joan den azaroaren 24an, Goierriko Industria Foroaren baitan, ‘4.0 perfilak’ lantaldea jarri zen martxan. Goierri Eskola, Goierri Goi Maila Eskola, Goieki, Orkli, Praxair eta Orkestra enpresetako ordezkariek osatzen duten lantaldea. Bere helburua, eskualdeko enpresek Industria 4.0 esparruan aritzeko behar dituzten pertsonen perfilak eta gaitasun beharrak aztertu eta eskualdeko formazio eskaintza moldatzeko pausoak ematea da.

Helburu horren harira, e-leader delakoaren perfila izan genuen aztergai. Lan-saioan azpimarratu zen moduan, nahiz eta garrantzi askokoa izan, perfil horri pisu gehiegi ematea ez da komeni eta gainera, beste hainbat gaitasun dituzten pertsonak beharko dira e-leaderrarekin batera. Dena den, perfil hori argitze aldera, Industria 4.0ak eta batez ere, industriaren serbitizazioak suposatzen duen paradigma aldaketa kontuan izatea ezinbesteko da.

(más…)

Leer Más

competencias-para-la-servitizacion

Competencias para la servitización: el e-líder y perfiles 4.0

El pasado 24 de noviembre, en el marco del Foro Industrial del Goierri, se dio inicio al grupo de trabajo “Perfiles 4.0”. Este equipo está formado por representantes de Goierri Eskola, Goierri Goi Maila Eskola, Goieki, Orkli, Praxair y Orkestra. El objetivo fundamental es analizar los perfiles y competencias de las personas que necesitarán las empresas de la Comarca en sus proyectos Industria 4.0 y dar pasos para adaptar la oferta formativa de la comarca en consecuencia.

En línea con el objetivo mencionado, en dicha reunión se analizó la figura del e-líder. Tal y como se mencionó en la sesión, aun siendo importante, este perfil de e-líder es complementario con otros perfiles diversos que serán necesarios. En todo caso, para ilustrar las características del perfil, es importante tener en cuenta el cambio de paradigma que pueden suponer los procesos de servitización industrial.

(más…)

Leer Más

Ikasgoiraurki: epe luzeko apustuen emaitzak

Honako hau Ikasgoiraurki proiektuaren amaierak bertan jardun dugun ikertzaileengan piztu duen hausnarketa partekatzeko post bat duzue. Urola Erdia eta Goierri arteko elkar-ikasketarako proiektu moduan jaio zen Ikasgoiaurki 2013ko udan. Hasiera hartan, eskualdean dibertsifikazio sektoriala bultzatzeko erronkaren oinarrian, bi eskualdeetan landu beharreko beste hainbat gai partekatzen zirela ikusi genuen. Horien artean, gai nagusi modura, eskualdeko eragile arteko harremantze ereduak eraldatu beharra. Azken ikasturtean, garapen agentzietako kide eta ikertzaileak ez ezik, bi eskualdetako enpresa, eragile politiko eta ikastetxeak parte-hartu dute elkar-ikasketarako dinamiketan. Ikusi bideo hau informazio gehiagorako:

Elkar-ikasketarako metodologia Orkestraren ekarpen nagusienetako bat izan da eta ekintza ikerketak elkar-ikasketa horretan fazilitadore lan hori ahalbidetu du. Orain, erraza egiten zaigu lan egiteko modu hau deskribatzen duten elementuak zerrendatzea: elkar-ikasketaren gune nagusiak definitzeko aurretik eskatzen duen lanketa, eragileekin mantendu beharreko elkarrizketa eta hausnarketarako bideak, testuinguru ezberdina izanda elkar-ikasteko distantzia hartu beharra, etab. Baina bada, guzti honen oinarrian, ahaztu ezin dugun zerbait eta gaur egun, Orkestra desberdintzen duen ikerketa eraldatzailearen funtsean aurkitzen duguna: institutuak eta bertan lanean dihardugun zenbait ikertzailek ikerketa modu ezberdin batean egiteko aspaldi eginiko apustua.

Ikasgoiraurki moduan, Zubigintza-Gipuzkoa Sarean, Goierriko Industria Foroa, Bilbao Next Lab eta beste hainbat proiektutan ari garen moduan lanean aritzea, epe luzera begira egindako apustuen emaitza dira. Alde batetik, erakunde gisara eta dagokion lekuan jardunez, uste osoarekin eginiko apustuak. Eta bestetik, ikertzaileok, taldean baina baita ere bakarka, eginiko ibilbidea urteetan zehar. Azken honek, errealitatea ulertzeko modu pertsonaletan aurkitzen du jatorria, ideologia pertsonalean alegia. Benetan sinisten duzun hori, edonora iristeko hazia izaten baita. Eta taldean ere badiogu, institutoko kideen artean ez ezik, Norvegia eta Argentinan sorturiko lankidetza eta horien atzean dauden pertsonak giltzarri izan direlako ibilbide hori indartzeko orduan. Zer esanik ez lankidetza hauek bermatzeko eginiko esfortzuaz.

Ikasgoiraurki proiektuaren amaierak erakutsi digu, apustuak egin eta askotan emaitzak ezin direla epe laburrera antzeman. Une batzutan bizi izandako gogo falta edo galdu izanaren sentsazioak, beranduago erakutsiko ditu emaitzak eta zentzua bere horretan. Eta ikasi dugu, epe luzeko pazientzia hori duten pertsonez gain, erakundeek ere arduratsuak baina ausartak izan behar dutela. Horretan datza erakunde ekintzaile batek: zaila den horretan jardutean. Zailtasuna, askotan, egitera ausartzen ez garelako sortzen baita.

Miren Larrea eta Miren Estensoro

Leer Más

Innovación social y desarrollo industrial, ¿tienen algo que ver?

En el post titulado Una aproximación a la dimensión social del desarrollo territorial adelantábamos cómo desde Orkestra nos hemos planteado el reto de integrar con más fuerza la dimensión social en el ámbito de la investigación en desarrollo territorial y asumimos que no hay una única perspectiva o modo de hacer para ello. En este post nos centramos en el concepto de innovación social como aproximación que permite enfatizar la dimensión social, tanto en  los procesos de desarrollo territorial, como en la propia investigación. Este concepto nos permite entender los procesos de transformación social que, a través de la investigación acción, facilitamos en el seno de nuestros proyectos.

La innovación social es un concepto que por la diversidad de significados y acepciones desarrolladas en torno al mismo, suele generar confusión. Es por ello que lo primero que debemos aclarar es a qué nos estamos refiriendo por innovación social. Y es que, si bien el reconocimiento de «lo social»’ para la innovación es aceptada por muchos, lo que entendemos por innovación social puede diferir. En el ámbito del desarrollo territorial y, en concreto, en el marco de los proyectos de investigación-acción que venimos desarrollando en el instituto, la innovación social se refiere a la generación de nuevos modos de relaciones entre los actores del territorio. La innovación social es, por tanto, el proceso que busca y permite innovar en las relaciones sociales entre dichos actores y, como consecuencia, se refiere a un proceso de transformación social.

¿Cuáles son los modelos de relaciones que se gestan entre los gobiernos territoriales y el resto de actores? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se definen las relaciones de poder? ¿Cómo transformar dichas relaciones? ¿Quién facilita dichos procesos de transformación? ¿Dónde se sitúan los investigadores? En el seno de nuestros proyectos, venimos haciendo un esfuerzo para responder a estas preguntas y entender así la naturaleza de las dinámicas sociales que se generan entre los actores del territorio con el objetivo de buscar los modos de relaciones y prácticas de gobernanza más apropiadas para el desarrollo territorial.

Un ejemplo de innovación social lo encontramos en el proceso de creación y desarrollo del Foro Industrial de la comarca de Goierri. Este foro, compuesto por representantes de empresas industriales de la comarca, la agencia de desarrollo, el centro tecnológico comarcal, agentes políticos, centros de formación, e investigadores, tiene el objetivo de promover y asegurar el desarrollo industrial de la comarca. Mi papel como investigadora es el de facilitar un proceso de investigación-acción que impulse los cambios que a su vez permitan abordar los retos que se consensuen con relación a dicho objetivo. A día de hoy se han definido varias líneas de acción en los ámbitos en los que los participantes han considerado que existe un reto para el desarrollo industrial, han desarrollado una reflexión al respecto y deciden actuar de forma proactiva y conjunta. Más allá de los resultados obtenidos mediante dichas líneas de acción, el propio proceso de participación y movilización de estos agentes está permitiendo cambiar el modelo de gobernanza para actuar en materia de política de desarrollo industrial en esta comarca.

Hasta el año 2012, la agencia, de forma más o menos participativa invitaba a diferentes agentes comarcales (entre ellos aquellos que hoy en día componen el Foro Industrial) a participar en varias reuniones de las cuales se extraía un Plan Estratégico comarcal. Después era la agencia quien se encargaba de ejecutar las diferentes líneas de acción que contenía dicho plan y, a menudo, la falta de competencias e implicación de los agentes a quienes estaban dirigidas las acciones suponían un obstáculo difícil de superar. El Foro Industrial pasa por un proceso de negociación continuo donde los participantes inciden directamente en la agenda del resto, consensuan retos compartidos que se quieren abordar y definen los modos de acción para ello. Las relaciones de poder para la definición de la política en el ámbito del desarrollo industrial se ven transformadas y el modo de relacionarse, si comparamos los procesos de definición de los planes estratégicos anteriores, han cambiado de manera significativa. No hay más que ver la continua celebración de reuniones y encuentros entre los participantes para llevar a cabo los objetivos acordados. Es sin duda un reflejo del sentimiento de pertenencia que todos ellos vienen desarrollando.

Aunque se trate de promover una actividad industrial competitiva y sostenible, este ejemplo nos sirve para entender que el potencial para promover procesos de cambio en un territorio se maximiza si facilitamos un continuo replanteamiento del modo de relaciones y los mecanismos de gobernanza existentes entre sus agentes. La innovación social es una innovación de proceso que tiene lugar en el propio proceso de movilización y participación. Y es un proceso de aprendizaje en el cual todos desarrollarán nuevas capacidades para participar y actuar de forma conjunta pero desde su visión y posición. Es en la facilitación de dichos procesos de aprendizaje y consecuente cambio donde localizamos el rol de los investigadores. Y es que, la innovación social no es algo espontáneo y requiere una facilitación consciente. Sin duda, esta relación entre innovación social e investigación ¡nos da como para otro post!

_______________________________

Forman parte de esta serie sobre la dimensión social del desarrollo territorial:

El Desarrollo Económico Territorial, la participación ciudadana y el  “Buen Vivir”

Saliendo del armario

Una aproximación a la dimensión social del desarrollo territorial 

Convirtiendo lo social en ventaja competitiva

 

 

Leer Más